Responsive Litchi manual in online plus downloadable offline versions

Responsive Litchi manual in online plus downloadable offline versions

Oldtechnic pdf’s are not responsive (but searchable) and pictures are not searchable (but responsive). To make smallscreen life more handy I created a picture-version of a Litchi pdf-manual. You will find it here :

I provided a small Menu that will bring you to the first picture concerning the subject choosen. The article will also explain how to download and use an offline version. That way you can have the manual with you on your phone if you are offline.

2 Likes

Very nice. Thanks Wilfreid!

Mooi gemaakt! (=dutch to say ‘good work’) Wilfried. Really nice to share that here and make it downloadable even. Good stuff to read back on a quiet sunday afternoon…

Bedankt, een gevalletje Goe-gedaan-jochie haha :grin:. Het kost me altijd weer even zo’n 249 gram hoofdpijn maar dan heb ik ook weer wat. En dit keer zelfs ook anderen.

Don’t know where you’re trying to download from but you can download it directly from the author’s (me) website Gold Wingnut Productions

For those interested, I am working on a complete rewrite of this manual that includes the DJI Fly based aircraft that support has recently been added. It should be done by the end of summer.

Don Wiley

Bedankt! Helaas laadt de offline versie op mijn mobiel (samsung A52s) niet de afbeeldingen. Ik had de zip uitgepakt in de map documenten (interne opslag) en de html geopend met vivaldi edge en chrome. Nooit werden de afbeeldingen geladen. Doe ik iets verkeerd of zijn de links naar de afbeeldingen gewijzigd of heeft het iets met rechten te maken?

Hi Spetri,

Helaas voor jou werkt alles wel op mijn telefoon onder Firefox. Ik gebruik al 20 jaar alleen Ff, om reden van privacy, en ik ga daarom geen andere browser(s) installeren.

 • Er bestaat geen enkel verschil tussen de online- en offlineversie, behalve dan de afwezigheid van de css (de optische opmaak) en de afwezigheid van extras zoals menu etc.
 • Je moet de inhoud (komplete totaal-dir) van de zip kompleet uit de zip kopieeren en (ergens anders) naast zetten. Binnen een zip werken links niet. Volgens jouw tekst heb je dat wel gedaan.
 • Maar maak ook eens een Andere map aan, dus een eigen map, bv Manuals, en probeer het eens van daar uit. Standaardmappen zijn vooral (!) handig voor de buitenstaanders (lees insiders) die daar supersnel kunnen bijhouden wat jij zoal leuk vind. En dat is misschien niet het enige aspekt.
 • Kun je wel de foto’s rechtstreeks openen ?
 • Het kan ook zijn dat jouw browsers minder goed met langere paden overweg kunnen. Probeer daarom ook eens een zo hoog mogelijke plek in je telefoongeheugen. Al zou dat geen punt moeten zijn omdat fotomap en html direkt naast elkaar staan in die totaalmap.
 • Probeer ook eens een andere (andermans) telefon, en ook met Firefox.

Het hele grote punt is dat Iedere webbladzijde ter wereld op deze manier gebouwd wordt. Waarbij niets een vaste plek hoeft te hebben, zolang de link maar klopt. En die kloppen, mijn onlineversie werkt (geen 404) en de offline-versie heeft dezelfde linkkode.

Je kunt van een (iedere) html (webbladzijde) de broncode (1) bekijken door te rechtsklikken ergens (op een tekst) en dan de broncode te openen. Zo kun je ook bv de links beoordelen. En als jouw emailsysteem dat aankan (qua omvang) mag je me ook Jouw download sturen. Die zal ik dan op mijn laptop en telefoon testen (met Ff).

Mits (1) er geen cms (content management systeem) gebruikt is. Dat is een (wysiwyg) programma dat je alle kodewerk uit handen neemt maar waardoor het ook onleesbaar wordt. Ik gebruik alleen een kale editor en type alles in met brain en vingers. Daarom zijn mijn kodes superleesbaar (en 99% korter, yes).

Hi Spetri,

Unfortunately for you, everything does work on my phone under Firefox. I have been using (only) Ff for 20 years, for reasons of privacy, and therefore I am not going to install any other browser(s).

 • There is no difference between the online and offline versions, except for the absence of the css (the optical formatting) and the absence of extras like menu etc.
 • You have to copy the contents (complete dir) of the zip to then put it (somewhere else) next to thh zip. Within a zip, links do not work. According to your text you have done that.
 • But also create a different folder, so your own folder, eg Manuals, and try it from there. Standard folders are especially (!) Useful for outsiders (read insiders) who can keep up super fast whit what you like. And that might not be the only aspect.
 • Can you open the pictures directly ?
 • It could also be that your browsers are not able to handle longer paths. So try to put the pictures as high as possible in your phone’s memory. That shouldn’t be a problem since the photo folder and html are right next to each other in that folder.
 • Also try another (other) phone, also with Firefox.

The very big point is that every web page is built this way. Where nothing needs to have a fixed place, as long as the link is correct. And they are correct, my online version works (no 404) and the offline version has the same link code.

You can view the source (1) code of (any) html by right clicking somewhere (on a text). That way you can also e.g. judge the links. And if your email system can handle that (in terms of size) you may also send me your download. I will then test it on my laptop and phone (with Ff).

(1) Provided that no cms (content management system) is used. That is a (wysiwyg) program that takes all the codework out of your hands but also makes it unreadable. I only use a bare editor and type everything with brain and fingers. Therefore my codes are super readable (and 99% shorter, yes).

Translated with DeepL Translate: The world's most accurate translator (free version)

Hoi Wilfried,
Bedankt voor dit uitvoerige antwoord! Ik ben er dus mee aan de slag gegaan, maar heb nog geen oplossing.
Allereerst de info dat ik Android 12 heb, misschien maakt dat uit.
-Ja, ik heb de zip uitgepakt.
-Ja, ik kan de foto’s rechtstreeks openen
-Ik heb het direct onder de root-map geplaatst, intern en ook op de sd-kaart. Ik heb de lange naam van het html bestand hernoemt naar Litchi, maar dit alles hielp niet.
-Ik heb firefox geinstalleerd, maar die verscheen niet eens bij de lijst met browsers (bijvoorbeeld bij openen-met) waarmee je html-bestanden en links kunt openen. Ik heb firefox standaard gemaakt, maar ook dat hielp niet. Op internet vond ik dat je de browsers apart rechten tot het bestandsysteem moest geven, maar ook dat hielp niet. Zelf direct de locatie aangeven van het html-bestand in de adresbalk levert niets op.
-Ik heb het gekopieerd naar de pc en daar werkt het vlekkeloos in alle browsers. Daar heb ik aan de links in het html-betsand ./ toegevoegd (welicht helpt dat), maar op de mobiel (en de pc) maakt dat geen verschil.
-Zo af en toe krijg ik als foutmelding dat het bestand beschadigd zou zijn (dat is onzin) of dat er een probleem is met de bestandsrechten (dat denk ik eerder). Ik krijg het echter niet voor elkaar om daar omheen te werken.
Jammer, maar dan gebruik ik het wel online of op de pc/laptop. Bedankt voor je hulp!
Met vriendelijke groet,
Sergio Petri

Hi Spetri,

So sorry maar ik ben overvraagd nu. Ik analyseer dat je wel het html-bestand kunt openen (op je telefoon en ook op je pc) maar dat in de telefoon de foto’s niet worden getoond en op je pc wel. Je ziet dus op beide apparaten wel de Tekst van het artikel ? Gaat het “alleen” om de foto’s ?
"Helaas laadt de offline versie op mijn mobiel (samsung A52s) niet de afbeeldingen. "
“Ik heb het gekopieerd naar de pc en daar werkt het vlekkeloos in alle browsers.”

Ik heb Android 11 en een test (door jou) op een andere telefoon zou zeker wat kunnen verduidelijken. Al zou ik met een oke nog steeds niet weten wat te doen cq aan te passen. Als A12 en/of de A12-browser(s) dit niet zou(den) “willen” lijkt mij dat nogal een wereldprobleem. En dat kan ik me ook niet voorstellen. Ik vrees dus dat je toch ook je laptop mee moet nemen op de hei om de offline manual te kunnen inzien haha.

Hoi,
Ik heb het ook geprobeerd op Android 8, maar hetzelfde resultaat. Het is helaas niet een onbekend probleem:
https://android.stackexchange.com/questions/220400/local-files-revisited-opening-local-html-files-file-path-to-file-in-chrome
Kortom ik neem gewoon mijn laptop mee :slight_smile: , want ik ben ook wel een beetje klaar met het er omheen werken van IT-rotzooi.
Fijn weekend nog!

Bedankt voor je link, bijzondere ervaringen dus. Ik heb van dat probleem nooit geweten en er dus nooit naar gezocht. Heel bijzonder, niet op A8 en niet op A12 en wel op A11. Ik had deze manual-variant niet eens gemaakt als ik dit geweten had, te veel werk met te weinig kans op succes. Ik heb ondertussen ook nog even een paar van mijn eigen blogs van de server naar mijn telefoon gekopieerd (lokaal dus) en ze openen alsof ze online staan. Klik en lezen en kijken. Het zij zo. Groet.

Unfortunately you miss the point of my post completely, so please Read it carefully. I really hope your updated manual to come will have solved the problem. In one way (per Adobe Indesign) or in another way (per rework with ie the PDFix sdk app). Or in whatever way. You can be very sure jobs like these are not my hobby.

Since at least 8 years the mondial designprinciple is “mobile first”, For the simple reason that mobiles are since then more used to view internetcontent then bigger screens.

In the meantime I marked “the end of the summer” in my agenda.

1 Like

End of summer is a long way off in Australia. :wink:

As it is here in the Algarve, Portugal. Actually far to much sunlight to see anything at whatever screen. Which makes for surprising recordings haha.

1 Like

In Australia it’s Autumn, which means I’ll have a few months of less intense sunlight until summer starts in December.