Aktualizace programu

Jakým způsobem se provádí aktualizace Litchi ?

Litchi is updated using the same procedure to update any other app. Are you having a problem updating Litchi? If so, tell us what type of device (IOS or Android) and how it was initially installed.

Litchi se aktualizuje pomocí stejného postupu pro aktualizaci jakékoli jiné aplikace. Máte problém s aktualizací Litchi? Pokud ano, řekněte nám, jaký typ zařízení (IOS nebo Android) a jak bylo původně nainstalováno.